Nakup in postavitev visokih gred

Target Amount
2.000,00 €
Amount Invested
0,00 €
Investment Completed
0%

Description

Sklad 05 z zbranimi sredstvi financira nakup in postavitev visokih gred.

Z nakupom visokih gred in postavitvijo v terapevtske vrtu varovanega oddelka bomo omogočili stanovalcem novo prostočasno dejavnost, udeležbo in sodelovanje v zeliščnem krožku.

Partner

Dom upokojencev Kranj

4000 Kranj
http://www.du-kranj.si/