Sofinanciranje šolskega sklada Šolskega centra Nova Gorica

Target Amount
10.000,00 €
Amount Invested
0,00 €
Investment Completed
0%

Description

Sklad 05 z zbranimi sredstvi dopolnilno sofinancira splošno koristne dejavnosti, ki jih podpira šolski sklad.

Sredstva so namenjena nakupu opreme, pripomočkov in materiala za zviševanje standarda vzgojno izobraževalnega procesa, projektov in interesnih dejavnosti, ki niso financirani iz javnih sredstev.

Partner

Šolski center Nova Gorica

5000 Nova Gorica
http://www.scng.si/